Category Archives: Uncategorized

Barnas grønne klasserom

Standard
 

Husfrua var på seminar i Oslo fredag. ØKOLOGISKE SKOLEHAGER stod på programmet. Det ga motivasjon og mer inspirasjon til å etablere et  barnegårdstun, økologisk sådan. Utrolig artig å se hvordan andre legger opp aktiviteter for læring til barn i alle aldre.

Nytteverdien av å opprette en skolehage hvor natur og hage er temaet i aktivitet og læring viser seg å ha stor pedagogisk gevinst. Mange lærere er mer opptatt av og kunne forsvare måloppnåelser i ramme- og læreplaner enn å se den pedagogiske gevinsten en skolehage vil gi barna. Det er synd, for jeg er av den mening at denne måten å lære på vil på ett eller annet nivå gi mestring hos alle barn. Denne formen for læringsarena vil jeg tro styrker samholdet mellom barna og ikke minst mellom barna og lærer. Den pedagogiske gevinsten av å være i det grønne klasserommet gir også muligheten til ta med alle opplevelsene og erfaringene fra det grønne klasserommet tilbake til skolens klasserom.  Det blir ikke den samme læringen i samlingstund og i klasserommet med plastleker eller plansjer av de ulike grønnsakene man skal lære uten å ha sådd de, høstet de, laget mat av de og smakt de selv ved å ha brukt alle sansene sine. Vi tro den heller blir mer meningsfull og magisk i det grønne klasserommet. 

Bonusbarnebarnet har oppdaget månedsjordbærene i blomsterbedet. Nam, var den spontane reaksjon.

Barna på Tingvoll barne – og ungdomskole er et godt eksempel på at dette fungerer godt. De lager Kortreist gjestebud for sine foreldre, søsken og besteforeldre hver år. Alle klasser og lærere far 1. til 10. trinn deltar, også bønder med sine lokale matprodukter.  Da er det bruktmarked, salgsboder med produker fra skolehagen, noen lager kokebok og andre serverer sveler. Dette er blitt veldig  populært, og her nås mange av læreplanmålene på barne – og ungdomstrinnet for eksempel innen naturfag, norsk, matte, mat og helse, forskningsspiren, kunst og håndverk og ikke minst musikk. Hvem kunne tro det!! Vi rappet alle sammen på seminaret en fantastisk flott rappelåt som elever i 5. og 6. trinn hadde komponert.

Trenden for å etablere skolehager er på oppadgående og nå har Danmark startet opp prosjektet Haver til maver! Med fokus på skolehage – naturveiledning og matlaging. Et viktig element var at barna skulle ha plass til glede og fritid også mens man var i skolehagen. Derfor var det også plass til litt frilek som å leke på høyballer og klatre i trærne.

Er ikke dette opplevelsesbasert læring for alle barn, ja, da veit jeg ikke hva man skal kalle det.

Skjønner jo at det må opp et utekjøkken på tunet her hjemme etterhvert og for ikke snakke om en liten miniskolehage!

«Der gis ikke noget sundere arbeide for en, end havearbeide, i jorden begraver man all nervøsitet. For barna er intet så oppdragende som at arbeide med jorden. De lærer at kjende og bli glad i naturen, de lærer seg orden, paalidelighet og arbeidsomhet, fourten at de lærer å dyrke de planter, som man har mest nytte av i det daglige liv.”
(Frøken Marie Jørstad – Dagbladet 5.april 1909).

  

Reklamer